Uvod

Naslednji Pogoji poslovanja določajo, kako uporabljate našo spletno trgovino. Preden začnete uporabljati spletno trgovino in preden opravite nakup, natančno preberite te pogoje. Z uporabo te spletne trgovine izjavljate, da sprejemate te pogoje in pogoje, razumete, da jih zavezujete in se strinjate, da jih boste upoštevali. Če se s temi določili in pogoji ne strinjate, vas prosimo, da se vzdržite nakupov.

Epot spletna stran skupaj s spletno trgovino je na voljo na spletnem naslovu https://epot.store (v nadaljevanju “Spletna stran”), s katero upravlja:

Prodaja, storitve in posredništvo Urša Bužan s.p.
Zagrad 63a
3000 Celje

Slovenia
Davčna številka: SI32856156
Matična številka: 8281840000
E-pošta: info@gorillajoe.eu
(v nadaljevanju “Urša Bužan s.p.” ali “nas” mi “mi”).

Vsakič, ko se na tej Spletni strani opravi nakup, se med tem Uporabnikom in nami sklene pogodba. Za to pogodbo veljajo ti Pogoji poslovanja in določila teh Pogojev poslovanja sestavni del pogodbe. Če je katerikoli izdelek ali storitev na Spletni strani opisan z določbami drugače kot v teh pogojih, veljajo te posebne določbe.

Vsi obiskovalci Spletne strani, bodisi kot gosti ali registrirani uporabniki, so v nadaljevanju Uporabniki. Te pogoje lahko spremenimo kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Pričakuje se, da jih boste občasno preverili in videli morebitne spremembe, saj so za vas zavezujoče. Nekatere določbe teh pogojev lahko nadomestijo tudi določbe ali obvestila, objavljena drugje na Spletni strani. Redno posodabljamo Spletno stran in lahko kadarkoli spremenimo vsebino. Če se pojavi potreba, lahko začasno ustavimo dostop do naše spletne strani ali jo umaknemo za nedoločen čas, brez kakršnekoli odgovornosti.

Dostop

Pridržujemo si pravico, da brez predhodnega obvestila umaknemo ali spremenimo storitve in/ali izdelke, ki jih ponujamo na naši spletni strani. Ne bomo odgovorni, če zaradi kateregakoli razloga naša Spletna stran ni na voljo, kadarkoli ali v kateremkoli obdobju. Občasno lahko omejimo dostop do nekaterih delov našega spletnega mesta ali celotnega spletnega mesta. Če kot del naših varnostnih postopkov izberete ali vam je zagotovljena uporabniška identifikacijska koda, geslo ali katerikoli drug dostopni podatek, morate take podatke obravnavati kot zaupne in jih ne smete razkriti nobeni tretji osebi. Imamo pravico, da kadarkoli začasno ali trajno onemogočimo katero koli uporabniško identifikacijsko kodo ali geslo, ki ste ga dobili ali nam posredovali, če po našem mnenju niste spoštovali katerekoli od določb teh pogojev uporabe. Prav tako ste odgovorni za zagotavljanje, da so vse osebe, ki dostopajo do naše Spletne strani prek vaše internetne povezave, seznanjene s temi Pogoji poslovanja in da se z njimi strinjajo.

Če naša Spletna stran vsebuje povezave do drugih spletnih mest in virov, ki jih zagotavljajo tretje osebe, so te povezave na voljo samo za vaše podatke. Nimamo nadzora nad vsebino teh spletnih mest ali virov in ne sprejemamo nobene odgovornosti zanje ali za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki bi lahko nastala zaradi vaše uporabe le-teh.

Pravice intelektualne lastnine

Smo lastnik ali pridobitelj licence vseh pravic intelektualne lastnine na svojem spletnem mestu in v gradivu, objavljenem na njem. Ta dela so zaščitena z zakoni o avtorskih pravicah in pogodbami, ki veljajo po vsem svetu. Vse pravice za kopiranje in podobne pravice so pridržane.
Lahko natisnete en izvod in lahko za osebne reference prenesete izvlečke katere koli strani s te Spletne strani.
Na noben način ne smete spreminjati natisnjenih ali digitalnih kopij gradiva in ne smete uporabljati ilustracij, fotografij, video ali zvočnih zaporedja ali kakršne koli grafike ločeno od spremljajočega besedila.
Če natisnete, kopirate ali prenesete katerikoli del te Spletne strani s kršitvijo teh pogojev uporabe, bo vaša pravica do uporabe našega spletnega mesta takoj prenehala in morate po našem navodilu vrniti ali uničiti vse kopije gradiva, ki ste ga naredili.

Razmerje z uporabniki

Izdelki in/ali storitve, ki so na voljo za nakup na našem Spletni strani, so lahko posamezni predmeti ali več predmetov pakiranih skupaj. V vsakem primeru cena vedno vključuje našo administracijo in ravnanje.
Že sama uporaba Spletne strani je lahko opravljena storitev. Ob kateremkoli nakupu na Spletni strani se sklene pogodba med nami in uporabnikom, ki je v tem primeru tudi kupec.

Nakupi

Če želite opraviti nakup za svoje izbrane izdelke in / ali storitve, sledite navodilom na Spletni strani. Hiter pregled postopka nakupa sledi.

Prvi korak – pozorno preberite opis vseh izdelkov in / ali storitev, izberite količino izdelkov in / ali storitev in jih dodajte v košarico.

Drugi korak – preglejte in po možnosti spremenite izdelke in / ali storitve v košarici, vnesite zahtevane osebne podatke in ponovno potrdite sprejem Pogoje poslovanja. Lahko vnesete tudi kodo za popust.

Tretji korak – izvedite plačilo ali izberite plačilo na obroke, če je na voljo. Izberete lahko želeni način plačila.

Z nakupom se za vas samodejno ustvari uporabniški račun in postali boste registrirani uporabnik z dostopom do vašega uporabniškega računa. Navodila za dostop vam bomo poslali po e-pošti. V uporabniškem računu lahko uporabniki upravljajo in spreminjajo svoje dostopne podatke, nakupe, naročnine na e-novice, osebne podatke in drugo.

Upoštevajte, da samo z zaključkom postopka nakupa še ni bil potrjen. Nakup se potrdi šele po izvedbi celotnega ali delnega plačila, odvisno od razpoložljivosti plačila v obrokih. Če pa celotno plačilo ni bilo izvedeno pred izvedbo, se šteje, da nakup ni veljaven in ga nismo dolžni izpolniti. Ne glede na razpoložljivost plačila v obrokih, je treba celotno plačilo opraviti pred izpolnitvijo. Pogodba z nami bo ostala veljavna šele, ko bomo izdali potrdilo o nakupu, v katerem so navedene vse podrobnosti o nakupu. Vaš nakup bomo izvedli šele, ko bomo prejeli celotno plačilo. Pozorno preverite potrditev nakupa in nas takoj obvestite, če se zdi, da je kaj napačnega ali nepopolnega.

Nakup je veljaven le, če je stranka pravilno in v celoti izpolnila vse potrebne podatke. Če je nakup uspešno obdelan, je stranka obveščena po elektronski pošti. Zagotavljanje pravilnih osebnih podatkov, zlasti e-poštnih naslovov, je ključnega pomena za uspešen in veljaven nakup. Nakup z napačnimi osebnimi podatki uporabnikov se lahko šteje za neveljaven.

Nakup je mogoče opraviti za več uporabnikov, pri čemer je uporabnik, ki je opravil nakup, nosilec pogodbe in odgovoren kontaktni osebi za vse druge, če ni pisno drugače dogovorjeno. Vsi uporabniki, za katere je opravljen nakup, bodo morda morali predložiti svoje osebne podatke kot del postopka izpolnjevanja.

Vsi izdelki in / ali storitve po navedenih cenah so odvisni od razpoložljivosti in morebitnih dodatnih stroškov storitev. V tem primeru gre za ločeno storitev in ni del cene.

Cene

Vse podrobnosti o tem, kaj je vključeno v ceno izdelkov in / ali storitev, so prikazane na naši Spletni strani. Vse, kar na naši spletni strani ni posebej opisano kot vključeno v ceno, ni vključeno in tega ni mogoče razlagati kot vključeno. Davki in pristojbine za plačilo so vključeni v cene, razen če ni drugače določeno.
Pridržujemo si pravico, da spremenimo cene, ki so prikazane na našem spletnem mestu, a le dokler nakup ni potrjen. Končna cena bo potrjena, preden nadaljujete z nakupom, skupaj z vsemi veljavnimi davki in pristojbinami.
Nakupi se običajno plačajo vnaprej. V skladu z veljavno zakonodajo glede predplačil vse cene izdelkov in storitev že vključujejo vrednost obresti, izračunane po obrestni meri, ki velja za vezane varčevalne vloge.

Plačila

Če želite opraviti nakup, morate ob nakupu plačati skupno ali delno vrednost nakupa, odvisno od razpoložljivosti plačila na obroke, skupaj s pristojbino za storitev, če obstaja. Nakup je potrjen, ko od vas prejmemo prvo plačilo.

Sprejemamo enega ali več načinov plačila. Preverite podrobnosti na našem spletnem mestu. Trudimo se, da je naša spletna stran varna in da tretja oseba ne more dostopati do vašega plačila ali drugih osebnih podatkov. Vendar ne bomo odgovarjali v primeru, da katera koli tretja oseba osebne podatke ali podatke pridobi nepooblaščeno, razen zaradi lastne malomarnosti. Z vnosom kakršnih koli podatkov, povezanih s plačilom, potrjujete, da plačilni podatki pripadajo vam kot kupcu.

Za kakršna koli vračila plačil, ki bodo morda odobrena uporabnikom, jih bomo izvedli v 30 dneh od odobritve vračila.

Pristojbina

Za delovanje in vzdrževanje naše spletne trgovine lahko zaračunamo dodatno pristojbino. Če se uporablja pristojbina za storitev, bo to jasno navedeno v 2. koraku postopka nakupa, skupaj z vrednostjo pristojbine za storitev. Pristojbina za storitev je ločena storitev, zaračunana samo za potrjene nakupe po fiksni ali prilagodljivi ceni (npr. Odstotek skupne vrednosti nakupa). V primeru sprememb ali preklica vašega nakupa bo storitev plačala in se ne povrne. S sprejetjem teh pogojev izgubljate pravico zahtevati vračilo pristojbin, razen če ni drugače dogovorjeno.

Vaše spremembe ali odpovedi

V svojem uporabniškem računu ali po e-pošti lahko zahtevate spremembo ali preklic nakupa. Upoštevajte, da se izdelki in / ali storitve, kupljene na našem spletnem mestu, lahko spremenijo ali prekličejo le v skladu z veljavno zakonodajo. Upoštevajte, da „obdobje ohlajanja“ 14-dnevne odpovedi, ki jo je zagotavlja Evropska unija, ne velja za nobene storitve, kot so vstopnice za dogodke, nakupe hotelov, transferji in podobni dogodki ter storitve povezane s turizmom.

V izjemnih primerih lahko odobrimo preklic vašega nakupa in vračilo plačila. Če menite, da imate pravico do odpovedi, nas po elektronski pošti kontaktirajte z razlogi in dokazi.

Naše spremembe ali odpovedi

Trudili se bomo, da bomo možnost za spremembe vašega nakupa najbolj zmanjšali, o morebitnih spremembah vašega nakupa pa vas bomo obvestili čim prej.

Če vaš nakup ni potrjen (še niste nam plačali nič) in moramo spremeniti nakup, ki ste ga rezervirali, vas bomo obvestili. Imate pravico sprejeti spremembo in dokončati plačilo za potrditev spremenjenega nakupa ali da zavrnete spremembo in s tem razveljavite nakup. V obeh primerih ne bomo škodno odgovarjali.

Če je vaš nakup potrjen (plačali ste nam ga delno ali v celoti, odvisno od razpoložljivosti plačila v obrokih) in moramo narediti bistveno spremembo, kot je sprememba pogojev izpolnjevanja ali pomembna sprememba kupljenega izdelka ali storitve oz. če moramo preklicati katerikoli del vašega nakupa, vas takoj obvestimo s podrobnostmi o spremembi ali preklicu. Lahko boste: sprejeli spremembo ob morebitni spremembi cene in morebiti dodatno plačali ali vrnili nazaj razlika v plačilu; ali (če vam ga lahko ponudimo) vzemite nadomestni izdelek ali storitev enake ali boljše kakovosti za isto ceno kot original; ali (če vam ga lahko ponudimo) vzemite nadomestni izdelek ali storitev slabše kakovosti od originala; ali prekličete prvotni nakup in pridobite polno vračilo trenutno plačanega zneska, zmanjšanega za pristojbino za storitve, če obstaja. O svoji izbiri nas morate obvestiti čim prej in v določenem časovnem okviru.

Če prekličemo vaš nakup ali ga moramo spremeniti, niste upravičeni do kakršnegakoli nadomestila ali škode. Nadalje ne bomo odgovorni za kakršno koli odškodnino, če smo nakup spremenili ali preklicali zaradi nenavadnih ali nepredvidljivih okoliščin, ki niso pod našim nadzorom ali nadzorom dobaviteljev, katerih posledic se ne bi bilo mogoče izogniti, tudi če bi se skrbela skrbna skrb. (tj. višja sila). Te okoliščine lahko vključujejo, na primer, vojno, nemir, industrijski spor, teroristično dejavnost in posledice, naravne ali jedrske katastrofe, požar, neugodne vremenske razmere, epidemije in pandemije ter neizogibne tehnične težave s prevozom.

Pritožbe in zahtevki

Če imate pritožbo v zvezi s katerim koli delom naše storitve, morate to izjaviti v trenutku, ko se težava pojavi, saj je večino težav mogoče rešiti hitro in enostavno. Morebitne pritožbe ali zahtevke morate sporočiti po e-pošti. To nam bo pomagalo hitro prepoznati težavo in pospešiti naš odgovor. Če ne upoštevate tega postopka, nam bo odvzeta možnost, da bi raziskali in popravili vašo pritožbo, kar lahko vpliva na vaše pravice iz vaše pogodbe.

Naša odgovornost

Poskrbeli bomo, da bodo vsi nakupi, ki so del vaše pogodbe z nami, izvedeni z razumno spretnostjo in skrbnostjo.
V zvezi z vsemi nakupi ne bomo odgovorni za kakršnokoli škodo, bolezen, smrt, izgubo (na primer izgubo užitka), škodo, stroške, stroške ali drugo vsoto ali zahtevek kakršnega koli opisa, ki izhaja iz katerega koli od naslednjih: (a) dejanja (-e) in / ali opustitev (-e) prizadete osebe ali kateregakoli člana (-ov) njihove stranke; (b) dejanja (-e) in / ali opustitve (-e) tretje osebe, ki niso povezane z nakupom in ki so bila nepredvidljiva ali neizogibna; in (c) nenavadnih in nepredvidljivih dogodkov ali okoliščin, ki niso pod nadzorom dobavitelja ali naših dobaviteljev, katerih posledic se ne bi bilo mogoče izogniti, tudi če bi se ravnala skrbno, tudi brez omejitev, izjemnih ali hudih vremenskih razmer, industrijskih ukrepov ali požara.

Zasebnost in obdelava podatkov

Da izpolnimo naše obveznosti v zvezi z vašim nakupom, moramo uporabiti vaše osebne podatke, ki nam jih posredujete, kot so vaše ime, priimek, naslov, e-pošta, telefonska številka in / ali kakršne koli osebne podatke, ki bodo izmenjani. Zagotovili bomo ustrezne varnostne ukrepe za zaščito vaših podatkov in spoštovali bomo veljavno zakonodajo. Oglejte si več informacij v naši Politike zasebnosti.

Virusi, hekiranje in druge kršitve

Naše spletne strani ne smete zlorabljati tako, da zavestno vnesete viruse ali karkoli drugega, kar je lahko škodljivo ali tehnološko škodljivo za našo Spletno stran. Ne smete poskušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do naše Spletne strani, strežnika, na katerem je naše spletno mesto shranjeno, ali katerega koli strežnika, računalnika ali baze podatkov, ki je povezan z našo Spletno stranjo.

S kršitvijo te določbe bi storili kaznivo dejanje. O vsaki takšni kršitvi bomo poročali ustreznim organom pregona in s temi organi bomo sodelovali tako, da jim razkrijemo vašo identiteto. V primeru take kršitve bo vaša pravica do uporabe naše strani takoj prenehala.

Ne bomo odgovorni za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki jo povzroči porazdeljen napad zaradi zavrnitve storitve, virusi ali drug tehnološko škodljiv material, ki lahko okuži vaše naprave ali opremo, programe, podatke ali drug zaščiten material zaradi vaše uporabe našega spletnega mesta oz. na vaš prenos katerega koli gradiva, objavljenega na njem, ali na katerokoli spletno mesto, povezano z njim.

Kršitev Pogojev poslovanja

Če menimo, da je prišlo do kršitve teh Pogojev poslovanja, lahko ukrepamo, če se nam zdi primerno, vključno z nekaterimi ali vsemi naslednjimi dejanji: takojšen, začasen ali trajen odvzem pravice uporabe naše spletne strani; takojšnjo, začasno ali trajno odstranitev vseh objav ali materiala, ki ste jih naložili na naše spletno mesto; izdajo opozorila za vas; sodni postopek proti vam zaradi povračila vseh stroškov in odškodnine (vključno z razumnimi upravnimi in pravnimi stroški, vendar ne omejeno na njih), ki so posledica kršitve; nadaljnje sodne postopke zoper vas; razkritje takšnih informacij organom pregona, ko menimo, da je to potrebno. Nimamo odgovornosti za ukrepe, ki so odziv na kršitve teh Pogojev poslovanja.

Pravo in pristojnost

Vsak spor, zahtevek ali katerakoli druga zadeva, ki izhaja iz te pogodbe ali je v povezavi s to temi Pogoji poslovanja, se ureja in se razlaga v skladu z zakonom države Slovenia. Sodišča države Slovenia so pristojna za odločanje o morebitnih sporih ali zahtevkih, ki izhajajo iz te pogodbe ali v povezavi s tem.